Voor de Werkgever

In 2020 het hoogste ziekteverzuim in 17 jaar.
Zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid is het ziekteverzuim onder werknemers flink gestegen.

Gevolgen van ziekteverzuim

Verzuimkosten kunnen een flinke impact hebben op je bedrijfsresultaat. Of je organisatie nu groot of klein is, verzuim heeft als gevolg dat de productiviteit omlaag gaat en de kosten omhoog gaan. Ziekteverzuim van één medewerker kost je als werkgever gemiddeld €250,- , maar de werkelijke kosten kunnen oplopen door loondoorbetaling, vervangingskosten, arbodienst, productiviteitsverlies, verzuimadministratie en – begeleiding, tot wel €400,- per dag.  Je bent als werkgever al gauw 2,5 keer het salaris kwijt en dan hebben we het nog niet over presenteïsme!

 

Presenteïsme

Tot presenteïsme rekent YANA GO de loyale, ambitieuze, “Die Hard”, medewerkers met een groot verantwoordelijkheidsgevoel die blijven doorwerken, wat er ook gebeurt. Deze medewerker werkt door ondanks klachten van vermoeidheid, slapeloosheid en stress. Presenteïsme heeft negatieve gevolgen voor de productiviteit en de kwaliteit van het werk. Het zijn onzichtbare kosten die ontstaan doordat er vaker fouten gemaakt worden door onoplettendheid of er wordt half werk geleverd en de relaties binnen de teams kunnen hier onder lijden. Het zijn kosten die moeilijk te meten zijn, maar hebben ook impact op je bedrijfsresultaat. Zowel presenteïsme als verzuim zijn een indicator voor stress en spanning. Het leidt tot psychische klachten bij medewerkers. Ruim een derde van het langdurig verzuim heeft een psychische achtergrond.

Wat kan YANA GO voor jou betekenen?

YANA GO biedt u de mogelijkheid om de verzuimduur van je medewerkers te verkorten en jouw kosten als werkgever te verminderen. Je hoeft niet altijd te wachten totdat “ het kalf verdronken” is. Je kan YANA GO ook preventief inschakelen om ziekteverzuim te voorkomen.

YANA GO begeleidt je medewerkers middels de unieke BMR Interventiemethodiek. Hierbij wordt de innerlijke oorzaak van het verzuim effectief en duurzaam aangepakt.

Wat kan je verwachten ?

Een traject bestaat uit zeven sessies in zeven weken gevolgd door 2 sessies voor de nazorg en evaluatie met de medewerker en de werkgever. Indien gewenst kan er een tussenevaluatie ingepland worden met de werkgever en de medewerker.

In de eerste sessie bespreekt de medewerker de klachten en verwachtingen van het traject. De medewerker krijgt een persoonlijk werkboek. Al in de eerste sessie leert de medewerkere de unieke BMR loslaatmethode, waarbij de beperkende gevoelens worden losgelaten. In de tweede week leert de medewerker de methode om de – verloren – positieve gevoelens terug te halen. Wekelijks krijgt medewerker, op basis van een persoonlijk werkplan, opdrachten en oefeningen mee.

De BMR Interventie is effectief, doelgericht en duurzaam. Binnen een aantal weken krijg de medewerker al meer energie en ervaart meer positiviteit in het leven. Na 6-7 weken staat de medewerker weer in zijn of haar kracht en neemt hij /zij een eigen “BMR Toolbox” mee. Hiermee is de medewerker in staat zichzelf blijvend te ondersteunen met BMR om de persoonlijke en professionele groei en ontwikkeling te stimuleren.

Vitaliteitstraject

YANA GO ziet werkgeluk als  energie, levenslust en in je kracht staan.  Op de werkvloer uit zich dit in een bevlogen en betrokken medewerkers. Vitaliteit draagt bij aan het werkgeluk van medewerkers.  Gelukkige medewerkers verzuimen minder en produceren meer.

Wist je dat,  vitaliteit en  werkgeluk leid tot creatieve medewerkers met veerkracht die makkelijker om kunnen gaan met veranderingen en switchen minder snel van bedrijf. Wil jij dit ook? Schakel dan YANA GO in om vitaliteitstrajecten in jouw bedrijf te begeleiden.

Naast de Body Mind Release methode is er aandacht voor de loopbaan. In de loopbaangesprekken staan de vragen: “wanneer ben je succesvol?” en “hoe wil jij je leven en werk inrichten” centraal. Om deze vragen te kunnen beantwoorden is het van belang dat de mewerker inzicht krijg in zijn/haar competenties.

Competenties en vaardigheden zijn de specifieke eigenschappen die een medewerker succesvol maken. De competenties bepalen bijvoorbeeld of iemand geschikt is voor een functie of niet.

Onder competenties verstaan we; stressbestendigheid, zelfvertrouwen, onafhankelijkheid, doelgerichtheid, communiceren, strategisch, ect. Competenties zijn allemaal positieve gevoelens of bundelingen van meerdere positieve gevoelens. De competenties die een medewerker heeft,  zijn het direct gevolg van de mix aan positieve die hij/zij met zich meedraagt. Je zult begrijpen dat je ballast hier invloed op heeft. En iedereen heeft ballast!

In de vitaliteitstraject komen de loopbaangesprekken na de Body Mind Release methode. Omdat dan alle ballast is losgelaten en de (verloren) positieve gevoelens terug zijn gehaald. Pas dan kan de medewerker een heldere blik werpen op zijn/haar competenties en doelgericht werken aan zijn/haar loopbaan.

Ervaringen

BMR Interventie is ontwikkeld door Hans de Waard van Body Mind Release Nederland.

De duurzame resultaten worden door de opdrachtgevers zeer positief ervaren.

L., Psycholoog,

“Mijn ervaring is dat BMR een onnodig lang zorgtraject bij jongeren en jongvolwassene voorkomt. Niet praten, maar doen geeft snelle en duurzame resultaten!

J., Psycholoog,

Jullie burn-out aanpak is zeer effectief.
Bijzonder! 

E.M. v. L.P., Arts/ Coach,

Body Mind Release laat verrassende goede resultaten zien in de behandeling van emotionele of mentale problemen van wat voor aard ook. 

 

Gewoon doen!

Jij wilt toch ook het verzuim voorkomen en de verzuimduur verkorten.
Laat een bericht achter voor een vrijblijvend gesprek.

    Bellen is sneller

    06-18 39 79 58